HİZMET STANDARTI

SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapı Kullanım izin Belgesi
1- Toprak Vizesi,2- Temel Vizesi,3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2’serAdet Fotoğraf,
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,
14- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,
15 -Sığınak Raporu
16- İş bitirme Tutanağı
17- Harç ve Ücretler
18- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
19- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
20- İskân Dilekçesi
30 gün
2
Çap
1-Aplikasyon Krokisi,2- Tapu Fotokopisi,3- Harç Makbuzu
10 gün
3
Kuşat Ruhsat işleri
1- Kimlik Fotokopisi,2- ÇTV Kaydı,3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf,
5- Ustalık Belgesi,
6- Kira Kontratı Fotokopisi,
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
3 gün
4
Cenaze, Defin
1- Doktor Raporu,2- Nüfus Kâğıdı,3- Ölüm Belgesi.
2 saat
5
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
 1. Dilekçe
 2. Askerlik Şubesinden yazı
 3. Tapu Sicil Müdürlüğünden yazı
 4. Muhtaçlık Belgesi  (Muhtardan)
 5. Nüfus Müdürlüğünden Kayıt Tablosu
10 gün
6
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Cüzdanı,2- Nüfus Kayıt Örneği,3- Evlenme Beyannamesi,
4- Fotoğraf,
5- Sağlık Raporu,
6- İzin Belgesi.
3 gün
 
9
Gelir tahsili işlemleri
 1. Tahakkuk Kaydı
 2. Tahakkuk Belgesi
 
30 Dakika
10
Giderlerin ödenmesi
 1. Fatura
 2. Piyasa Fiyat Araştırması
 3. Hak ediş Raporu (Projeli İşler İçin)
4 Saat
11
Ölçü ve ayar işleri
 1. Beyanname
 2. Harç Makbuzu
1 Saat
12
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
 1. Dilekçe
 2. Fotoğraf
 3. Vergi Levhası
 4. Esnaf Sicil Kaydı
 5. İşletme Belgesi
 6. Tapu
 7. Yaptığı işe göre sözleşme
 8. Çed Raporu
 9. Uygunluk Görüşü (Resmi Daireden)
 10. İşletme Belgesi
 11. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 12. İtfaiye Raporu
 13. Sağlık Raporu
 14. Ustalık Belgesi
 15. İkametgah Belgesi
 16. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 gün
 
 
 
 
13
 
İçme Suyu Aboneliği
 1. İnşaat veya Yapı Kullanma Belgesi Fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Su Sayacı Marka ve numarası
 5. Binalar İçin (Dask) Deprem Sigortası
 6. En Yakın Abone No
 7. Dilekçe
5 Gün
14
Emlak ve ÇTV işlemleri
 1. Tapu Fotokopisi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Beyanname
1 Saat
 
 
 
 
 
 
 
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                İkinci Müracaat Yeri:
İsim                               :Salim BAYDEMİR                             İsim                         : Nuri KÖSE
Unvan             :Yazı İşl. Müd.Vk.                                            Unvan                     : Belediye Başkanı
Adres              : Belediye Başkanlığı Sinanpaşa              Adres                      : Belediye Başkanlığı Sinanpaşa
Tel                 : 0272 311 77 48                                                 Tel                           : 0 272 311 77 48
Faks              : 0272 311 71 38                                                  Faks                        : 0 272 311 71 38
E-Posta         : salimbaydemir@hotmail.com               E-Posta                   :

Email : iletisim@sinanpasa.bel.tr Santral 0 272 311 77 48 - Fax 0 272 311 71 38